Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

22:51
3834 2a22 450
Reykjavik, Iceland 15.02.2018
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaflesz flesz
22:48
22:47
22:45
01:41
1602 64b7 450
Reposted fromsarazation sarazation viakikkeer kikkeer
01:40
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromhelven helven viapsilocybemermaid psilocybemermaid
01:38
1665 f622 450
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
01:37
1879 c6e9 450
Reposted fromSuzi Suzi
01:31
01:30
Reposted fromgruetze gruetze viakikkeer kikkeer
01:27
2306 daaa 450
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
01:26
1312 8721 450
01:23
01:21
5317 0d75 450
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viatwice twice
01:21
01:13
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasfeter sfeter
01:11
7596 ec8d 450
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaC10H12N2O C10H12N2O
01:08
6246 b669 450

July 09 2015

01:30
01:30
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapoezja poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl