Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

18:55
3943 28a1 450

October 16 2018

21:39
5397 c438 450
21:39
5396 7cc7 450
Reposted bypragne-ataraksjigorzkiewspomnieniaMojeZwojejanealicejoneshelenburnslikearollingstonelittlewhiteliespuszkaiblameyouJessSilentelexxievairaabsolutelyfuckingnotsarazationthebelljardancingwithaghostswiatsiewaliamphetaminelogicpredictableannieCannonballNoirBlancbojaniewiemindivisualistso-sorejkawiecznazmarzlinaczokymikrokosmosmastemahormezastrzepyoujasqol17poptymistabeltanetwiggylawabsolutelyfuckingnotbeattmanstrzepyrekonwalescencjaCeseline
21:39
5395 382d 450
Reposted byzupazebowa zupazebowa
21:39
5394 6000 450
Reposted byworthitOnlyBluedepthbeinthemorazmoraanything
21:38
5393 81c6 450
21:37
2532 1185 450
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
21:35
1888 96b9 450
Reposted fromAnnju Annju viaMagnolia11 Magnolia11
21:26
6716 2ece 450
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
21:24
21:24
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
21:23
4447 00bf 450
Reposted from4777727772 4777727772
21:23
4450 863d 450
Reposted from4777727772 4777727772
21:23
9359 f0d3 450
Reposted fromVictorialies Victorialies viakikkeer kikkeer
21:23
4448 5818 450
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
21:23
4443 d1f2 450
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
21:21
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
21:20

fuckoff-mondays:

When you listen to a song you used to listen to ages ago and you get that weird as fuck spine chilling feeling as you remember how your life was at that point in time

October 12 2018

22:12
2755 0850 450
Reposted bympakompabiempata mpakompabiempata
22:12
2754 aebf 450
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl