Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

01:30
01:30
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapoezja poezja
01:16
The Bell Jar, Sylvia Plath
Reposted fromtove tove viaidealnienieidealna idealnienieidealna
01:09
9836 d565 450

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viatwice twice
01:03
9940 715b 450
00:45

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

00:44
00:31
I to wszystko to jest nic - bo ja już ciebie nie znam. A więc to mi niepotrzebne już. Niepotrzebne żadne zdarzenia, powitania, pożegnania, słowa. Tramwaje i sklepy. I deszcz, i bieganie tymi ulicami po deszczu. To wszystko wcale nie musi być takie ważne. Można to zgubić jednego dnia, zamknąć jednym słowem.
— Igor Kulikowski

July 08 2015

00:45
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
00:44
7897 b41a 450
00:44

July 07 2015

23:24
Reposted fromposzum poszum viaembrion embrion
23:20
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— Jerzy Pilch
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaembrion embrion

July 06 2015

16:00
15:59

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
13:30
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
12:38
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac

June 25 2015

16:20
3922 5578 450
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viawaniliowaa waniliowaa
16:18
16:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl