Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

16:17
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
16:10
Niektórzy ludzie z konieczności schodzą na manowce, ponieważ właściwej drogi w ogóle dla nich nie ma.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
16:10
1256 7d82 450
Reposted fromthirdapril thirdapril viainsanedreamer insanedreamer
00:49
Play fullscreen
"This is my 'I want to drink whisky and destroy things' song."
00:17
00:03
0468 ca46 450

Susu Laroche

June 24 2015

23:52
0441 1fed 450
Robert Capa, Running for shelter during an air raid alarm, January 1939, Spain
23:50
5730 55ac 450
23:50
2609 6533 450
Reposted frominculubum inculubum viaink ink
23:47

me: *watches any tv show*

me: i miss breaking bad

Reposted fromLittleJack LittleJack
23:45
7065 0226 450
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaRecklessKid RecklessKid
23:45
Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, Szepty Charlotte
23:42
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viavesania vesania
23:24
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavesania vesania
23:23
9451 5c85 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoldstuff oldstuff
23:20
2843 b5a2 450
Joel: I can’t see anything that I don’t like about you.
Clementine: But you will! But you will. You know, you will think of things. And I’ll get bored with you and feel trapped because that’s what happens with me.
Joel: Okay.
Clementine: [pauses] Okay.
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)
23:19
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frompassionative passionative viakikkeer kikkeer
23:18
23:17
23:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl