Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

00:47
5363 ae7e 450
00:15
5916 44e9 450
00:14
0114 b773 450

shittowatch:

Kedi (2016)

00:13
00:10
Ty masz różne miłości, ja tylko - otchłanie,
W które coraz mnie głębiej twa nieczułość strąca.
A jednak tyś jest światłość, tym mrokom świecąca.
Gdy cię kochać przestanę - co się ze mną stanie?

(...)
Mówisz, że gniew mam w oczach. Bo po nocy błądzę
I darmo wzrok mój światła w ciemnościach wygląda.
Bo tyś jest razem piekło, gdzie rodzą się żądze,
I niebo, w którym miłość niczego nie żąda
— Jan Lechoń, Gniew
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
00:07

February 17 2020

21:49
2464 80db 450
Reposted fromerq erq via65432123456 65432123456
21:48
1441 db37 450
Reposted fromzvierz zvierz via65432123456 65432123456
21:46
4867 5f26 450
Reposted from4777727772 4777727772 via65432123456 65432123456
21:46

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

01:30
8388 3482 450
Reposted byswidronRudeGirlmagdulumwecouldbeclosesolivagantrudzinska
01:30
8387 a612 450
Reposted bycontrolhpMerelyGifted
01:24
0891 5003 450
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viajazziee jazziee
01:21
1402 4a33 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaburnmyshadow burnmyshadow
01:17
4404 0fe1 450
Reposted from0 0
01:17
4413 0b7c 450
Reposted from0 0
01:16
4514 657f 450
Reposted from0 0

February 16 2020

22:15
4378 a7e2 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via0 0
22:14
0048 7535 450

blue-voids:

Isabel Bigelow - Snow and Shadows, 2014

Reposted fromfurore furore via0 0
19:20

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viakitsunesoba kitsunesoba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl