Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

23:46
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
23:38
Herbert / Poznań 
23:35
3221 e1b5 450
Reposted from4777727772 4777727772
23:35
4177 a5ad 450
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
23:34
3542 af00 450
Reposted from4777727772 4777727772
23:29
4999 f02e 450
23:22
23:22
1847 bd86 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
23:21
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov

October 27 2018

18:55
3943 28a1 450

October 16 2018

21:39
5397 c438 450
21:39
5396 7cc7 450
Reposted bypragne-ataraksjigorzkiewspomnieniaMojeZwojejanealicejoneshelenburnslikearollingstonelittlewhiteliespuszkaiblameyoulexxievairaJessSilenteabsolutelyfuckingnotsarazationthebelljardancingwithaghostswiatsiewaliamphetaminelogicpredictableannieCannonballNoirBlancbojaniewiemindivisualistso-sorejkawiecznazmarzlinaczokymikrokosmosmastemahormezastrzepyoupoptymistajasqol17beltanetwiggylawabsolutelyfuckingnotbeattmanstrzepyrekonwalescencjaCeselinestrawberryfieldsforeverbeattman
21:39
5395 382d 450
Reposted byzupazebowa zupazebowa
21:39
5394 6000 450
Reposted byworthitOnlyBluedepthbeinthemorazmoraanything
21:38
5393 81c6 450
21:37
2532 1185 450
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
21:35
1888 96b9 450
Reposted fromAnnju Annju viaMagnolia11 Magnolia11
21:26
6716 2ece 450
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
21:24
21:24
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl